خانه صفر انرژی

خانه‌ای با روی‌کرد مصرف انرژی صفر که طراحی معماری، سازه و تاسیسات آن به صورت یک‌پارچه انجام شده است. ویژگی این پروژه داشتن خروجی‌های متعدد مربوط به انرژی، مانند تابش نور، جذب انرژی و شرایط حرارتی ساخت‌مان بر اساس موقعیت در ساخت‌مان و زمان بوده است.

مدرسه روستایی طالقان

طراحی مدرسه‌ی ابتدایی با دو فضای ۱۶ متر مربعی و زیربنای ۴۰ مترمربع، با روی‌کرد طراحی اقلیمی و تجزیه و تحلیل انرژی طراحی شده است. مدل‌سازی سازه‌ی خاص چوبی این این بنا یکی از موضوعات مهم در بی‌آی‌ام بوده است.

ویژگی‌های مدل:

 • ال‌او‌دی ۳۰۰

 • مدل‌سازی دقیق و کاملا اجرایی سازه

 • تحلیل‌های اقلیمی، تجزیه و تحلیل دما، انرژی و نورگیری بر مبنای مدل بی‌آی‌ام موجود

 • ساخت ۵ فمیلی اختصاصی پروژه

 • طراحی جزییات معماری در ارتباط با مدل سازه

ویلا شرف‌بیگی

ویلای مسکونی در تهران که مدل‌سازی معماری و سازه‌ی آن به طور هم‌زمان انجام شده است. در این پروژه که ال‌او‌دی ۲۵۰ برای آن در نظر گرفته شده، تزئینات خاص نما نیز در مدل بی‌آی‌ام گنحانده شده است.

ویلا اتحاد

ویلای مهرابی در سال ۹۵ با زیربنای ۵۰۰ مترمربع و در سه تراز ارتفاعی در منطقه‌ی دماوند طراحی شده است. در این پروژه تجربه‌ی اعمال ساده‌ی تغییرات مورد نظر کارفرما در مدل و نقشه‌ها ازجمله موارد مهم بوده است.  در این پروژه سه رسته‌ی معماری، سازه و مکانیک به صورت کامل مدل شده است و تمامی تداخلات احتمالی مورد توجه و بازبینی قرار گرفته است.

ویژگی‌های مدل:

 • ال‌او‌دی ۳۰۰

 • مدل‌سازی هم‌زمان و یک‌پارچه‌ی معماری، سازه و تاسیسات مکانیکی

 • درک دقیق کارفرما از حرکت در فضاهای داخلی و همچنین محوطه‌ی بیرونی بنا

 • مدل‌سازی بستر فیزیکی و طراحی منظر مجموعه در مدل بی‌آی‌ام

مسجد جامع عباسیه

مسجد جامع عباسی در منطقه‌ی شهرک اندیشه تهران در سال ۱۳۹۲ با ۳۰۰۰ متر مربع زیربنا طراحی شده است.

ویژگی‌های مدل:

 • ال‌او‌دی ۳۰۰

 • طراحی و مدل‌سازی یک‌پارچه‌ی سازه و معماری

 • ساخت ۵ فمیلی جدید برای پروژه

 • ساخت گنبد و نورگیرهای خاص برای پروژه در مدل بی‌آی‌ام

رستوران باغی هتل اوین

رستوارن هتل اوین بر روی با ساختمان خدمات رفاهی در مقابل درب ورودی هتل اوین طراحی و اجرا شد. این بنا با زیربنای ۴۰۰ متر مربع دارای سازه‌ای مدرن بود که با تکنولوژی ساخت دیجیتال ساخته شد. جزییات اجرایی و طراحی داخلی این بنا با استفاده از رویکرد بی‌آی‌ام مورد طراحی و ساخت قرار گرفته است.

ویژگی‌های مدل:

 • ال‌او‌دی ۳۰۰

 • طراحی سقف سازه با روی‌کرد ساخت دیجیتال و استفاده‌ی مستقیم از مدل برای برش توسط دست‌گاه سی‌ان‌سی

 • ساخت ۵ فمیلی خاص پروژه

 • مدل‌سازی سازه و معماری به صورت یک‌پارچه

 • طراحی جزئیات سازه‌ای با ال‌اودی ۴۰۰

 • تجربه‌ی کاربرد مدل پارامتریک در رویت و مدل بی‌آی‌ام

مسجد دانش‌گاه هنر

مسجد جامع هنر با کاربری فرهنگی-هنری با ۴۰۰۰ مترمربع زیربنا در سال ۹۵ طراحی شده است. در این پروژه مدل بی‌آی‌ام به طور خاص کمک به طراحی فضاها و تاسیسات خاص مسجد کرد؛ مواردی که معمولا در طراحی مساجد نادیده گرفته شده و الحاقات بعدی آن را در نظر نمی‌گیرند.

ویژگی‌های مدل:

 • ال‌او‌دی ۳۵۰

 • مدل‌سازی داکت‌های تاسیساتی، سازه و جزییات نرم‌کاری جداره‌ها

 • مدل‌سازی تاسیسات الکتریکی مانند پروژکتورها و سیستم نورپردازی مسجد برای توسعه‌های آینده

 • مدل‌سازی تزیینات آجری داخل و خارج مسجد با ال‌او‌دی ۳۵۰

 • طراحی جزییات گنبد متحرک مسجد در نرم‌افزار رویت

 • مدل‌سازی ۱۰ فمیلی خاص پروژه

کلینیک بسیجیان آمل

کلینیک آمل با زیربنای ۲۵۰۰ مترمربع پس از طراحی توسط یک شرکت مشاوره‌ی مطرح در تهران، برای بررسی دقیق‌تر نقشه‌ها و پیدا کردن ایرادات فنی و اجرایی آن به بستر ایده‌ی معماری واگذار شد. پس از دریافت نقشه‌های CAD از مالکان این مجموعه، تمام بخش‌های معماری، تاسیسات مکانیکی و سازه‌ی آن مدل شد و بسیاری از ایرادات فنی و معماری موجود در مدل سه‌بعدی بی‌آی‌ام موجود مشخص شد. ایراداتی که در نقشه‌های دوبعدی به سختی قابل شناخت بود و بعدها در مرحله‌ی ساخت درک می‌شد.

ویژگی‌های مدل:

 • ال‌او‌دی ۳۰۰

 • مدل‌سازی معماری، سازه و تاسیسات در مدل یک‌پارچه

 • یافتن تداخلات معماری با معماری، معماری با سازه و سازه با تاسیسات مکانیکی

 • مشخص شدن جزئیات مهم اجرایی برای پروژه‌ی مهم درمانی که با نقشه‌های دوبعدی به راحتی قابل بیان و تشخیص نبود

مسجد آل رسول (ص)

مسجد آل رسول با زیر بنایی در ۷۵۰مترمربع در منطقه‌ی شهران تهران واقع شده است. در این پروژه علاوه بر مدلسازی تمامی رشته‌ها از جمله معماری، سازه و مکانیک به صورت خاص موضوع تداخلات دیسیپلین‌های مختلف مورد توجه قرار داشته است. به طوری که به دلیل اهمیت و تاثیر سازه‌ در بنا، طراحی معماری بخش‌های مختلف مسجد، تغییراتی در فاز بی‌آی‌ام داشته است. این اصلاحات موجب درک دقیق‌تر طراحان نسبت به بنا شده است.

ویژگی‌های مدل:

 • ال‌اودی ۴۰۰

 • مدل‌سازی معماری، سازه و تاسیسات مکانیکی به صورت هم‌زمان

 • مدل‌سازی شالوده و پی

 • ساخت بیش از ۱۵ فمیلی اختصاصی برای پروژه

 • بررسی تداخلات میان سازه، معماری و تاسیسات

 • خروجی مصالح و متره و برآورد کل بنا از مدل بی‌آی‌ام

 • مدل‌سازی بخشی از تزیینات ویژه‌ی معماری مسجد در مدل بی‌آی‌ام

 • فازبندی مدل‌سازی بر اساس فازهای حقیقی پروسه‌ی ساخت

بیمارستان البرز

بیمارستان عمومی و ۸۰ تخت‌خوابی البرز با زیربنای ۴۰۰۰ متر مربع در سال ۹۵ طراحی شده است. در این پروژه مدلسازی معماری و سازه جهت هماهنگی بررسی تداخلات به صورت کامل انجام شده است. درک دقیق از نسبت معماری و سازه یکی از دستاورد‌های مهم بی‌آی‌ام با توجه به ال‌او‌دی ۲۰۰ در فاز طراحی شماتیک بوده است.


ویژگی‌های مدل:

 • ال‌او‌دی ۲۰۰

 • مدل‌سازی معماری و سازه

 • ساخت ۵ فمیلی اختصاصی برای پروژه

 • بررسی راحت‌تر فضاهای متنوع و پیچیده‌ی بیمارستان از طریق مدل بی‌آی‌ام

 • خروجی سریع نقشه‌های دقیق از جزء‌فضاها به کمک نرم‌افزار پارامتریک رویت

 • مدل‌سازی تمامی اجزای معماری داخلی و آماده برای متره و برآورد مصالح و تجهیزات