مشارکت تیمی در طراحی یکپارچه مدل BIM

در سال های اخیر، رویکرد انجام یکپارچه ی پروژه ها(IPD) در صنعت ساختمان مورد توجه بسیاری از متخصصان قرار گرفته است. در این رویکرد تلاش و تصمیم مدیریت کلان یک پروژه در تحقق یکپارچگی، همکاری و هماهنگی تمامی نیروهای انسانی، سیستم ها، تجهیزات، شیوه ها و ساختارهای اقتصادی در یک فرآیند هم افزار می باشد. بسیاری بر این اعتقاد هستند که رویکرد انجام یکپارچه ی پروژه ها در صنعت ساختمان جز به مدد مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) امکان پذیر نمی باشد.

بیشتر...

از سامانه جامع بی‌آی‌ام ایران چه خبر؟

بی‌آی‌ام (BIM) در جهان تخصصی ساختمان و معماری امروز جای‌گاه خود را پیدا کرده است. براساس برآوردها امروز کشورهای پیش‌رو در این جریان چنین و چنان هستند و از این منظر هرچند هنوز در ایران تیم‌های آشنا به بی‌آی‌ام انگشت شمار هستند اما خوش‌بختانه ما در جای‌گاه بدی قرار نداریم. سعی داریم تا به کمک خداوند مرجع جامع ایرانی بی‌آی‌ام را در فاصله کمی به هم‌راه هم بسازیم. مرجعی که مانند خیلی نمونه‌های اولیه مبتنی بر کلی‌گویی در زمینه بی‌آی‌ام نباشد بلکه با دانش کافی و عمل‌گرایی محض مسیر بی‌آی‌ام ایران را هم‌وار کند.

بیشتر...

Dynamo؛ ورود فرآیند طراحی خلاق به BIM

طراحی محاسباتی(Computational Design)، توانایی برقراری ارتباط بین حل مسئله خلاق با الگوریتم‌های محاسباتی نوین و قدرت‌مند است که به منظور دست یافتن به خودکارسازی، شبیه‌سازی، پارامتریک‌سازی و تولید راه‌حل‌های تازه طراحی ایجاد شده است. در سال‌های اخیر طراحی محاسباتی تاثیر شگرف و عمیقی بر شیوه‌های معماری گذاشته است.

بیشتر...

ساخت نمونه‌های ساختمانی مبتنی بر BIM

در سال‌های اخیر با پیش‌رفت تکنولوژی و فضای سایبری٬ استفاده از کامپیوتر جهت به‌بود فرایند طراحی و اسنادسازی بین معماران و سایر رشته‌های مهندسی مرتبط با ساختمان افزایش چشم‌گیری داشته است. در این بین٬ مفهوم BIM به عنوان روی‌کردی جدید در اسنادسازی مبتنی بر مدلینگ اجزای ساختمانی بر مبنای داده‌های آن‌ها به عنوان یک روی‌کرد نوین در سطح کشورهای توسعه‌یافته مطرح است. استودیو پنج اوهفت نیز با احساس نیاز BIM در طراحی و اسنادسازی، علاوه بر طراحی پروژه‌های حرفه‌ای معماری و ارایه نقشه‌ها و اسناد با روش‌های BIM، در سال‌های اخیر به مطالعه و پژوهش گسترده در این باره پرداخته است.

بیشتر...

مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، مزیت‌ها و چالش‌ها

مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) فرآیند توسعه و تولید مدل رایانه‌ای به منظور شبیه‌سازی برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت و عملیات اجرا می‌باشد. مدل به‌دست‌آمده از BIM، یک مدل دیجیتال غنی از داده، شی‌گرا، هوش‌مند و پارامتریک است که هر کدام از برون‌دادهای بصری و داده‌های آن برای پاسخ‌گویی به  نیازهای متنوع کاربران متخصص می‌باشد. به این صورت که کاربر می‌تواند نماها و داده‌های مورد نیاز خود را از مدل BIM استخراج و پردازش کرده و در نتیجه به اطلاعاتی که برای تصمیم‌سازی و ارتقای فرایند ارائه و بررسی امکانات مربوط است، دست‌باید.

بیشتر...

مدل‌سازی اطلاعات ساختمان چیست؟

مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) فرآیند توسعه و تولید مدل رایانه‌ای به منظور شبیه‌سازی برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت و عملیات اجرا می‌باشد. مدل به‌دست‌آمده از BIM، یک مدل دیجیتال غنی از داده، شی‌گرا، هوش‌مند و پارامتریک است که هر کدام از برون‌دادهای بصری و داده‌های آن برای پاسخ‌گویی به  نیازهای متنوع کاربران متخصص می‌باشد. به این صورت که کاربر می‌تواند نماها و داده‌های مورد نیاز خود را از مدل BIM استخراج و پردازش کرده و در نتیجه به اطلاعاتی که برای تصمیم‌سازی و ارتقای فرایند ارائه و بررسی امکانات مربوط است، دست‌باید.

بیشتر...