مدل‌سازی اطلاعات ساخت

مدل‌سازی اطلاعات ساخت رویکردی نوین در صنعت ساختمان محسوب می‌گردد که براساس آمار و ارقام، موجب ارتقای همه جانبه‌ی عملکردهای یک پروژه‌ی ساختمانی در گام‌های مختلف چرخه‌ی حیات ساختمان از مراحل اولیه‌ی طراحی تا مراحل پایانی تعمیر و نگه‌داری می‌گردد. در این رویکرد ساختمان به عنوان یک سیستم پیچیده متشکل از داده‌های گوناگون تصور می‌گردد که برای تحقق آن از برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه با نگاه به یک مدل دیجیتال داده محور استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر رویکرد بی‌آی‌ام به واسطه‌ی پیشرفت ابزارهای رایانه‌ای و همچنین توسعه‌ی نظری حول فرآیند‌های انجام و تحویل پروژه‌های ساختمانی در جهان مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. اقبال تمامی متخصصان صنعت ساختمان و سرمایه‌گذاران از یک سو و از سوی دیگر سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته توسط دولت‌ها در نقاط مختلف جهان باعث شده است رویکرد بی‌آی‌ام به عنوان چشم‌اندازی مهم در آینده‌ی صنعت ساختمان قلمداد گردد. ایران نیز به دلیل دارا بودن صنعت ساختمانی با ابعاد اقتصادی نسبتا بزرگ در مقایسه با تولید ناخالص ملی خود، برای افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی شرایط حاکم بر این صنعت راهی جز استفاده از رویکرد بی‌آی‌ام برای این منظور ندارد.

بستر ایده معماری

شرکت بستر ایده معماری به عنوان یکی از پیشگامان کاربست بی‌آی ام در ایران در سال 1393 به صورت رسمی کار خود را آغاز کرده است. این شرکت با اتکا بر مطالعات علمی و تجارت حرفه‌ای چندین ساله‌ی خود در موضوع بی‌آی‌ام توانسته است گام‌های شایسته‌ای در جهت کاربست درست بی‌آی‌ام در ایران داشته باشد. بستر ایده‌ معماری رویکرد بی‌آی‌ام را نه به عنوان یک خدمت جزیی در یک پروژ‌ه‌ی ساختمانی بلکه یک الزام برای شفاف‌سازی اطلاعات و مدیرت یکپارچه‌ی مراحل مختلف ساخت می داند. بنابراین بی‌آی‌ام با وجود سودمندی در بخش‌های مختلف یک پروژه‌، تلاشی برای تغییر نگاه تمامی دست‌اندرکاران یک پروژه- کارفرما، طراحان، پیمانکاران، بهره‌برداران- و همچنین شرایط کلی حاکم بر روند یک پروژه‌ است.  

پروژه‌های ما

بستر ایده‌ معماری در سال‌های اخیر پروژه‌های مختلفی با سطوح متفاوتی از بهره‌برداری از رویکرد بی‌آی‌ام را انجام داده است. پروژه‌های ما پهنه‌ی وسیعی از کاربری‌ها و مقیاس‌ها را دارا بوده است به طوری که می‌توان بیان‌کرد که تجربه‌ای ارزنده در اختیار تیم بستر ایده‌ معماری در این سال‌ها قرار گرفته است. در نقشه می توانید مکان جغرافیایی و اطلاعات هر پروژ‌ه را ببینید.