مسجد آل رسول (ص)

مسجد آل رسول با زیر بنایی در ۷۵۰مترمربع در منطقه‌ی شهران تهران واقع شده است. در این پروژه علاوه بر مدلسازی تمامی رشته‌ها از جمله معماری، سازه و مکانیک به صورت خاص موضوع تداخلات دیسیپلین‌های مختلف مورد توجه قرار داشته است. به طوری که به دلیل اهمیت و تاثیر سازه‌ در بنا، طراحی معماری بخش‌های مختلف مسجد، تغییراتی در فاز بی‌آی‌ام داشته است. این اصلاحات موجب درک دقیق‌تر طراحان نسبت به بنا شده است.

ویژگی‌های مدل:

  • ال‌اودی ۴۰۰

  • مدل‌سازی معماری، سازه و تاسیسات مکانیکی به صورت هم‌زمان

  • مدل‌سازی شالوده و پی

  • ساخت بیش از ۱۵ فمیلی اختصاصی برای پروژه

  • بررسی تداخلات میان سازه، معماری و تاسیسات

  • خروجی مصالح و متره و برآورد کل بنا از مدل بی‌آی‌ام

  • مدل‌سازی بخشی از تزیینات ویژه‌ی معماری مسجد در مدل بی‌آی‌ام

  • فازبندی مدل‌سازی بر اساس فازهای حقیقی پروسه‌ی ساخت
نام پروژه مسجد آل رسول (ص)
کارفرما هئیت امنای ابهری‌های مقیم مرکز
مکان پروژه تهران, ایران
سال پروژه 1394
برنامه‌ریزی
وضعیت
زیربنای ساخت 3000 مترمربع
مساحت زمین 1500 مترمربع
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک