کلینیک بسیجیان آمل

کلینیک آمل با زیربنای ۲۵۰۰ مترمربع پس از طراحی توسط یک شرکت مشاوره‌ی مطرح در تهران، برای بررسی دقیق‌تر نقشه‌ها و پیدا کردن ایرادات فنی و اجرایی آن به بستر ایده‌ی معماری واگذار شد. پس از دریافت نقشه‌های CAD از مالکان این مجموعه، تمام بخش‌های معماری، تاسیسات مکانیکی و سازه‌ی آن مدل شد و بسیاری از ایرادات فنی و معماری موجود در مدل سه‌بعدی بی‌آی‌ام موجود مشخص شد. ایراداتی که در نقشه‌های دوبعدی به سختی قابل شناخت بود و بعدها در مرحله‌ی ساخت درک می‌شد.

ویژگی‌های مدل:

  • ال‌او‌دی ۳۰۰

  • مدل‌سازی معماری، سازه و تاسیسات در مدل یک‌پارچه

  • یافتن تداخلات معماری با معماری، معماری با سازه و سازه با تاسیسات مکانیکی

  • مشخص شدن جزئیات مهم اجرایی برای پروژه‌ی مهم درمانی که با نقشه‌های دوبعدی به راحتی قابل بیان و تشخیص نبود
نام پروژه کلینیک بسیجیان آمل
کارفرما موسسه تامین درمان بسیجیان
مکان پروژه مازندران, ایران
سال پروژه 1393
برنامه‌ریزی
وضعیت
زیربنای ساخت 2500 مترمربع
مساحت زمین 800 مترمربع
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک