مدرسه روستایی طالقان

طراحی مدرسه‌ی ابتدایی با دو فضای ۱۶ متر مربعی و زیربنای ۴۰ مترمربع، با روی‌کرد طراحی اقلیمی و تجزیه و تحلیل انرژی طراحی شده است. مدل‌سازی سازه‌ی خاص چوبی این این بنا یکی از موضوعات مهم در بی‌آی‌ام بوده است.

ویژگی‌های مدل:

  • ال‌او‌دی ۳۰۰

  • مدل‌سازی دقیق و کاملا اجرایی سازه

  • تحلیل‌های اقلیمی، تجزیه و تحلیل دما، انرژی و نورگیری بر مبنای مدل بی‌آی‌ام موجود

  • ساخت ۵ فمیلی اختصاصی پروژه

  • طراحی جزییات معماری در ارتباط با مدل سازه
نام پروژه مدرسه روستایی طالقان
کارفرما سید حسین حسینی
مکان پروژه طالقان, ایران
سال پروژه 1395
برنامه‌ریزی
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک