خانه صفر انرژی

خانه‌ای با روی‌کرد مصرف انرژی صفر که طراحی معماری، سازه و تاسیسات آن به صورت یک‌پارچه انجام شده است. ویژگی این پروژه داشتن خروجی‌های متعدد مربوط به انرژی، مانند تابش نور، جذب انرژی و شرایط حرارتی ساخت‌مان بر اساس موقعیت در ساخت‌مان و زمان بوده است.

نام پروژه خانه صفر انرژی
کارفرما رضا شعبانی‌فرد
مکان پروژه تهران, ایران
سال پروژه 1395
برنامه‌ریزی
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک