نیمکت پارکی و خیابانیِ سنگی، با قابلیت تغییر ابعاد به صورت پارامتریک.

نام پروژه نیمکت سنگی خیابانی
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۳۰۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار ثمین رای‌مند
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک