پنجره‌ی چوبی با تزئینات آجری به شکل مقرنس در پیرامون.

ابعاد: ۱۱۳ در ۱۰۷ سانتی‌متر.

نام پروژه پنجره‌ی چوبی با آجرکاری مقرنس
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۴۰۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار مهدی کاوه
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک