پنجره‌ی دوجداره‌ی چوبی با ساخت روستایی، با ابعاد ۹۰ در ۱۵۰ سانتی‌متر.

این پنجره دو قسمتی‌ست که قسمت بالایی آن قابلیت چرخش و تنظیم زاویه‌ی دل‌خواه را دارد.

نام پروژه پنجره‌ی دوجداره‌ی چوبی ۹۰ در ۱۵۰
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۴۵۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار صائب کفایتی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک