جامایع صابون دیواری، مدل CONTRAST 001 B، محصول شرکت جهان پویای نوین.

این مدل بر روی دیوار نصب شده و قابلیت تغییر رنگ بدنه متناسب با کاتالوگ کارخانه را داراست.

نام پروژه جامایع صابون دیواری / جهان پویای نوین
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۳۵۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار فردین طهماسبی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک