تولت فرتگی ویستا ۶۳، با قابلیت اتصال به لوله‌کشی آب و فاضل‌آب در مدل بی‌آی‌ام.

نام پروژه توالت فرنگی ویستا ۶۳ / مروارید
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۴۰۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار فردین طهماسبی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک