پنجره‌ی کشویی چوبی دوطرفه، با ابعاد ۱۲۰ * ۱۸۰ سانتی‌متر.

جزئیات اتصالات و ابعاد استاندراد مربوط به لته‌ها و قاب پنجره، در این مدل رعایت شده است. 

نام پروژه پنجره‌ی کشویی چوبیِ دوطرفه
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی 400
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار صائب کفایتی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک