پکیج دیواری دومبدله، محصولی از شرکت ایران رادیاتور، با قابلیت تنظیم ارتفاع محل قرارگیری از کف و تغییر مشخصات الکتریکی و مکانیکی.

نام پروژه پکیج دیواری دو مبدله / ایران رادیاتور
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۴۰۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار صائب کفایتی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک