پنجره‌ی یک‌طرف چوبیِ کشویی با ابعاد ۱۲۰ در ۱۲۰ سانتی‌متر. 

جزئیات اتصالات و ابعاد استاندراد مربوط به لته‌ها و قاب پنجره، در این مدل رعایت شده است. 

نام پروژه پنجره‌ی کشویی چوبی
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی 350
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار صائب کفایتی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک