تخت خواب یک‌تفره‌ی تمام پارامتریک.

تمامی ابعاد و ضخامت‌ها در این مدل، قابایت تغییر به صورت پارامتریک را دارا هستند.

نام پروژه تخت یک‌نفره
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۴۰۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار سپهر
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک