فرش مدل شهریار، محصول شرکت ستاره‌ی کویر یزد.

طرح فرش با تغییر تصویر وارد شده قابل تغییر می‌باشد.

نام پروژه فرش شهریار / ستاره کویر یزد
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۳۰۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار مهدی کاوه
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک