میز چوبی با پایه‌ی فلزی، با قابلیت تغییر ابعاد به صورت پارامتریک.

این میز مناسب فضای داخلی طراحی شده است. 

نام پروژه میز چوبی با پایه‌ی فلزی
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی 350
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار ثمین رای‌مند
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک