میز آتلیه با صفحه‌ی چوبی و پایه‌ی فلزی.

مصالح، ابعاد و ضخامت این میز به صورت پارامتریک قابل تغییر است.

نام پروژه میز آتلیه
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی 300
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار فردین طهماسبی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک