این تیر لانه‌زنبوری برای استفاده در پروژه‌های سامانه‌ی جمع بی‌آی‌ام مدل‌سازی شده است.

تیر، قابلیت تغییر ابعاد و ضخامت‌ها را به صورت پارامتریک داراست.

نام پروژه تیر لانه زنبوری
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۳۵۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار محمدحسین کسرایی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک