گاز رومیزی محصول شرکت اخوان، با ۴ شعله‌ی متنوع.

نام پروژه گاز رومیزی / اخوان
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۴۰۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار مهدی کاوه
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک