میز اداری، طراحی شده توسط استودیو پنج‌اوهفت، با روکش چوبی و پایه‌های فلزی.

فایل الحاقی این فمیلی شامل دو فایل رویت است، که یکی میز تکی و دیگری میز چندتایی اداری‌ست.

این فمیلی قابلیت تغییر ابعاد و هم‌چنین تعیین تعداد میزها در یک جهت، به صورت پارامتریک را داراست.

نام پروژه میز اداری
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۳۵۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار محمدرضا تقی‌زاده، فرزین خاکی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک