سینک ظرف‌شویی فلزی، محصولی از شرکت اخوان.

این فمیلی امکان دریافت لوله‌های مربوط به تاسیسات مکانیکی را داراست و بر روی سطوح افقی قرار می‌گیرد.

نام پروژه سینک آشپزخانه ۶ / اخوان
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۴۰۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار محمد دیانتی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک