شیر آش‌پزخانه‌ی اخوان، مدل NT22.

نوع شیر: ظرف‌شویی

شکل آب‌ریز: دوشی


نام پروژه شیرکیچن NT22 / اخوان
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۴۰۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار محمد دیانتی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک