ستون فلزی IPE، با امکان تغییر ابعاد و ضخامت به صورت پارامتریک.

نام پروژه ستون IPE
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی 350
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار امین مهدوی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک