این درب تمام پارامتریک قابلیت تغییر در ابعاد درب و شیشه‌های را داراست،‌ بدون این‌که در محل قرارگیری لته‌های شیشه مشکلی به وجود بیاید.

نام پروژه درب تمام پارامتریک با شیشه
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی 350
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار محمد دیانتی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک