صندلی چوبی تاشو، در دو حالت باز و بسته‌شده.

اجزای این صندلی به صورت پارامتریک طراحی شده است، و حتی جنس پیچ‌ها و سایر جزئیات آن به آسانی قابل تغییر می‌باشد.

نام پروژه صندلی تاشو
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی 450
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار پدرام رایان‌پور
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک