لامپ مه‌تابی سقفی، با قابلیت تننظیم میزان نور و مشخصات فنی مربوط به تاسیسات الکتریکی.

نام پروژه لامپ مه‌تابی
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۴۰۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار فردین طهماسبی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک