شیر مدل فلت، محصول شرکت ایران‌دوش. 

این شیر قابلیت اتصال به تاسیسات مکانیکی را داراست و روی سطوح افقی قرار می‌گیرد.

شرح محصول: مخلوط آش‌پزخانه‌ی اهرمی

نوع کارتریج: سرامیکی ۳۵ mm

پوشش: کروم

وزن ناخالص: ۲.۵ کیلوگرم / عدد

نام پروژه شیر فلت / ایران دوش
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۴۰۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار امین مهدوی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک