کابین آسانسور، محصولی از شرکت فرمیکا میلتون.

این مدل علاوه بر انطباق ظاهریِ درون و بیرون مدل با محصول واقعی، امکان تغییر در متریال و ابعاد را به صورت پارامتریک داراست. هم‌چنین در مشخصات این فمیلی، اطلاعات مربوط به محصول واقعی و شرکت تولیدکننده درج شده است.

نام پروژه کابین آسانسور / فرمیکا میلتن
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۴۵۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار فردین طهماسبی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک