درب دولنگه‌ی چوبی با گره‌های چوبی اسلامی، برای پروژه‌‌ی مسجد آل رسول در سامانه‌ی جامع بی‌آی‌ام مدل‌سازی شده است.

کاربرد این درب برای وردی سالن اجتماعات در نظر گرفته شده است.

ابعاد و ضخامت در این مدل، به صورت پارامتریک قابل تغییر می‌باشد.

نام پروژه درب ‌گره‌دار دو لنگه
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۴۰۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار محمد دیانتی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک