میز و صندلی کتفرانس، با امکان اضافه کردن صندلی‌های چرخ‌دار و تغییر ابعاد میز به صورت پارامتریک.

نام پروژه میز و صندلی کنفرانس
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۴۰۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار فردین طهماسبی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک