پی مرکبِ سازه‌ایِ پارامتریک هم‌راه با ستون فلزی. این مدل قابلیت تغییر در ابعاد پی و ستون و هم‌چنین تعداد میل‌گردها و خاموت‌ها را به صورت پارامتریک داراست.نام پروژه پی مرکب
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی 400
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار صائب کفایتی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک