لامپ مه‌تابی سقفی محصول شرکت سپتاست، با قابلیت تننظیم میزان نور و مشخصات فنی مربوط به تاسیسات الکتریکی.

نام پروژه لامپ سقفی / سپتاست
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۴۰۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار امین مهدوی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک