دیواره‌ای شیشه‌ای متحرک متعلق به شرکت پارس می‌باشد.

در این فمیلی ابعاد طول و عرض دیواره و هم‌چنین ابعاد پروفیل پنجره‌ها به صورت پارامتریک قابل تغییر است. علاوه‌بر این، این فمیلی امکان تعیین تعداد لته‌های شیشه‌ای و تعیین باز یا بسته بودن آن را نیز به صورت پارامتریک داراست.


نام پروژه دیوار شیشه‌ای متحرک / پارس
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی ۴۵۰
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار صائب مفایتی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک