شیر اهرمی و فلزی سرویس به‌داشتی، متعلق به شرکت ارغوان.

مدل محصول: NT 47

خانواده‌ی محصول: آناهیتا

نوع شیر: توالت

نام پروژه شیر آب توالت آناهیتا / ارغوان
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی 400
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار محمد دیانتی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک