درب تمام پارامتریک داخلی، با پنل مجزا و قابلیت باز شدن با زاویه‌ی قابل تنظیم.

علاوه بر قابلیت تغییر مصالح، این درب امکان تغییر ابعاد پروفیل و ابعاد خود درب را داراست.


نام پروژه درب اَکتیوِ پارامتریک
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی 400
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار محمد دیانتی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک