پنجره‌ی چوبی، با دو محل قرارگیری برای گل و گیاه، به ابعاد ۶۰ در ۱۲۰ سانتی‌متر.

جزئیات اتصالات و ابعاد استاندراد مربوط به لته‌ها و قاب پنجره، و هم‌چنین ابعاد و فاصله‌ی چوب‌ها در این مدل رعایت شده است. 

نام پروژه پنجره‌ی چوبی ۱۲۰ * ۶۰ با گل‌جا
کارفرما bim.co.ir
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی 400
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار صائب کفایتی
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک